UnHackMe 14.60.2023.0131

UnHackMe 14.60.2023.0131.zip

UnHackMe được thiết kế đặc biệt để phát hiện và loại bỏ Rootkit nhưng cũng loại bỏ các dạng phần mềm độc hại khác từ Worms đến Trojan, v.v. Rootkit là một chương trình mà tin tặc sử dụng để che giấu sự xâm nhập và giành quyền truy cập cấp quản trị viên vào máy tính hoặc mạng máy tính. Kẻ xâm nhập cài đặt rootkit trên máy tính bằng hành động của người dùng, bằng cách khai thác lỗ hổng đã biết hoặc bẻ khóa mật khẩu. Rootkit cài đặt một cửa hậu cho phép tin tặc kiểm soát hoàn toàn máy tính. Nó ẩn các tệp, khóa đăng ký, tên quy trình và kết nối mạng khỏi mắt bạn. Phần mềm chống vi-rút của bạn không thể phát hiện các chương trình như vậy vì chúng sử dụng tính năng nén và mã hóa các tệp của nó, vì vậy đó là lúc UnHackMe phát huy tác dụng vì nó cho phép bạn phát hiện và xóa chúng.

Rootkit cài đặt một cửa hậu giúp tin tặc có toàn quyền kiểm soát máy tính. Nó ẩn các tệp, khóa đăng ký, tên quy trình và kết nối mạng của chúng khỏi mắt bạn. Phần mềm chống vi-rút của bạn không thể phát hiện các chương trình như vậy vì chúng sử dụng tính năng nén và mã hóa các tệp của nó. Phần mềm mẫu là rootkit Hacker Defender. UnHackMe cho phép bạn phát hiện và loại bỏ Rootkit. UnHackMe đã thử nghiệm để loại bỏ tất cả các rootkit hiện đại: Rustock, Haxdoor, Hacktool, Elite Keylogger, v.v.

Tính năng

Quét các chương trình đã cài đặt để tìm “Chương trình có khả năng không mong muốn” (PUP).
Kiểm tra các tệp rác, được tạo bởi PUP, phần mềm quảng cáo và phần mềm gián điệp.
Quét các chương trình, dịch vụ và trình điều khiển khởi động Windows.
Thử nghiệm phím tắt Windows.
Đang quét rootkit.
Kiểm tra cài đặt tìm kiếm của trình duyệt.
Quét tiện ích bổ sung của trình duyệt.
Kiểm tra tệp máy chủ và cài đặt DNS.

Bạn cũng có thể thích