TominLab WonderPen 2.2.3.6712

TominLab WonderPen 2.2.3.6712.zip

WonderPen là một ứng dụng viết cho cả nhà văn chuyên nghiệp và nghiệp dư.

Tính năng
– Chế độ xem dạng cây, kéo và thả để sắp xếp lại.
– Trình soạn thảo văn bản dễ sử dụng hỗ trợ Markdown.
– Hỗ trợ chế độ toàn màn hình, cho phép bạn tập trung vào văn bản.
– Tài liệu có thể được xuất dưới dạng Hình ảnh, PDF, Word, HTML, v.v.
– Hỗ trợ chế độ bảng trắng, trong đó bạn có thể thêm bất kỳ ghi chú, bảng, kanban và thông tin khác.
– Tự động lưu trong khi chỉnh sửa. Bạn có thể sao lưu tất cả tài liệu dưới dạng một tệp và khôi phục từ tệp đó sau.
– Thêm ghi nhớ cho mỗi tài liệu.
– Tập trung vào một nút của cây tài liệu.
– Tìm kiếm trong tất cả các tài liệu.
– Hỗ trợ chế độ tối.
– Dữ liệu có thể được sao lưu tự động và hỗ trợ nhập và xuất.

Bạn cũng có thể thích