ThunderSoft Flash to Video Converter 5.0.0

ThunderSoft Flash to Video Converter 5.0.0.zip

ThunderSoft Flash to Video Converter là trình chuyển đổi Flash chuyên nghiệp để chuyển đổi Flash SWF sang video. Nó giúp chuyển đổi Adobe Flash (tệp .swf) sang video HTML5, AVI, FLV, MP4, MPEG, MOV, MKV, WMV, GIF và nhiều định dạng phổ biến khác với các chức năng chỉnh sửa phong phú như cắt, thêm hình mờ. Chúng tôi cũng cung cấp chuyển đổi dòng lệnh cho nhà phát triển hoặc người dùng nâng cao.

Danh sách tính năng
• Chuyển đổi SWF sang định dạng video AVI,MPEG,MOV,MKV,WMV,FLV,MP4
• Chuyển đổi video SWF sang HTML5, hỗ trợ tất cả các trình duyệt chính và có thể xem được trên iPad, iPhone.
• Chuyển đổi SWF sang định dạng GIF động
• Hỗ trợ logo hình ảnh hoặc watermark
• Cho phép chuyển đổi hàng loạt
• Cho phép tải file swf từ internet
• Cho phép cắt phim flash cho đầu ra
• Cài đặt cấu hình cho định dạng đầu ra để đặt thông số video và âm thanh
• Hỗ trợ chuyển đổi tự động và quá trình chuyển đổi tương tác với người dùng
• Công nghệ bắt âm 100% giữ hiệu ứng âm gốc
• Đồng bộ hóa âm thanh và video chính xác
• Hỗ trợ chuyển đổi dòng lệnh

Bạn cũng có thể thích