ThunderSoft Flash to HTML5 Converter 5.0.0

ThunderSoft Flash to HTML5 Converter 5.0.0.zip

ThunderSoft Flash to HTML5 Converter là trình chuyển đổi Flash chuyên nghiệp để chuyển đổi tệp SWF sang video html5. Đầu ra hỗ trợ tất cả các trình duyệt web chính: IE, Firefox, Apple Safari, Chrome, Opera và có thể được xem trong iPad, iPhone.

Danh sách tính năng

• Chuyển đổi SWF sang định dạng video AVI, MPEG, MOV, MKV, WMV, FLV, MP4
• Chuyển đổi SWF sang video HTML5, hỗ trợ tất cả các trình duyệt chính và có thể xem được trên iPad, iPhone.
• Chuyển đổi SWF sang định dạng GIF động
• Hỗ trợ logo hình ảnh hoặc hình mờ
• Cho phép chuyển đổi hàng loạt
• Cho phép tải xuống các tệp swf từ internet
• Cho phép cắt phim flash cho đầu ra
• Cài đặt cấu hình cho định dạng đầu ra để thiết lập các thông số video và âm thanh
• Hỗ trợ tự động chuyển đổi và quá trình chuyển đổi tương tác người dùng
• Audio capture technology 100% keeps the original sound effect
• Accurate audio and video synchronization

Bạn cũng có thể thích