SeeMusic Pro 5.1.4

SeeMusic Pro 5.1.4.zip

SeeMusic có thể kết nối với bất kỳ bàn phím hoặc nhạc cụ nào có đầu ra MIDI và có thể ghi âm thanh và dữ liệu MIDI được đồng bộ hóa. Phát lại và hiển thị trực quan các buổi biểu diễn âm nhạc, ngay cả khi không có nhạc cụ trên tay.

Nhập và trực quan hóa các tệp MIDI cho bất kỳ bản nhạc nào
Kết nối và ghi âm bất kỳ nhạc cụ nào bằng đầu ra MIDI
Ghi lại các buổi biểu diễn trực tiếp với MIDI và âm thanh được đồng bộ hóa
Sử dụng tính năng Live Camera View để hiển thị video trực tiếp bên trong ứng dụng
Kết xuất cực nhanh, với độ phân giải 1080p và 4K tùy chọn!

​Tạo video piano
Các hạt 3D và ánh sáng
Thêm cảnh quay video
Thêm bàn phím Sabre Kết
xuất 4K hoàn hảo

Bạn cũng có thể thích