RoboTask 9.4.0.1096 (x64)

RoboTask 9.4.0.1096 (x64).zip

RoboTask cho phép bạn tự động hóa mọi tổ hợp tác vụ trên máy tính của mình, từ việc chỉ khởi chạy ứng dụng, kiểm tra email, di chuyển hoặc sao lưu tệp đến tải lên hoặc tải xuống, gửi email, v.v. Chương trình cho phép dễ dàng tạo tác vụ đơn giản cũng như tự động hóa rất phức tạp, liên quan đến câu lệnh IF/ELSE có điều kiện, vòng lặp, biến tùy chỉnh và các tùy chọn nâng cao khác. Chỉ cần vài phút với RoboTask, bạn sẽ có nhiều ý tưởng về cách tăng năng suất.RoboTask có thể đáp ứng hầu hết mọi loại tự động hóa đơn giản hoặc phức tạp mà không cần tạo tệp bó hoặc viết tập lệnh phức tạp vì nó sử dụng giao diện trực quan cho phép bạn chỉ cần chọn và kết hợp hành động để phù hợp với nhu cầu của mình.

Dưới đây là nhiều ví dụ về những gì RoboTask có thể làm cho bạn
– Chạy ứng dụng và mở tài liệu.
– Quản lý sao lưu tự động.
– Thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào trong các thư mục của bạn.
– Tắt Windows và tắt nguồn máy tính của bạn được kích hoạt bởi bất kỳ sự kiện nào bạn chọn.
– Xử lý tệp và thư mục (sao chép, di chuyển, đổi tên, xóa).
– Hoạt động với FTP và máy chủ Web (tải xuống, tải lên, v.v.).
– Gửi thư và tập tin qua e-mail.
– Khởi động và dừng các dịch vụ Windows NT.
– Gửi tin nhắn mạng dưới dạng WinPopups.
– Hoạt động như một chiếc đồng hồ báo thức.
– và nhiều hơn nữa!

Bạn cũng có thể thích