PDF Shaper Premium 13.0

PDF Shaper Premium 13.0.zip

PDF Shaper – một chương trình chuyển đổi các tệp PDF sang các định dạng khác nhau. Không giống như các chương trình tương tự, sản phẩm này có giao diện rất đơn giản và trực quan, không bị quá tải với các tính năng và tùy chọn không cần thiết – chỉ cần chọn tệp để chuyển đổi và lưu đường dẫn. Chức năng của chương trình cũng cung cấp khả năng chuyển đổi hàng loạt, sẽ hữu ích khi làm việc với các tài liệu PDF nhiều trang.

PDF Shaper là một phần mềm PDF mạnh mẽ và miễn phí, cung cấp một tập hợp các công cụ và tiện ích PDF để sửa đổi và tối ưu hóa tài liệu PDF của bạn cũng như nội dung của nó. Với PDF Shaper, bạn có thể dễ dàng tách và hợp nhất bất kỳ tài liệu PDF nào, trích xuất văn bản và đồ họa từ tệp PDF, mã hóa/giải mã tài liệu bằng mật khẩu và thay đổi quyền của người dùng, chuyển đổi hình ảnh sang PDF hoặc PDF thành hình ảnh, chuyển đổi tài liệu Word DOC / DOCX sang PDF.

Các tính năng chính của PDF Shaper

Chuyển đổi PDF sang nhiều định dạng khác nhau và ngược lại – DOC, TXT, hình ảnh, PDF được quét
Hợp nhất, tách, đổi tên tài liệu và thêm hình mờ bằng văn bản hoặc hình ảnh
Xóa các thành phần riêng lẻ khỏi PDF – hình ảnh, dấu trang, chú thích, văn bản
Bảo vệ PDF bằng mật khẩu, thêm chữ ký điện tử và hạn chế sử dụng
Làm việc với các trang hoặc phạm vi trang – xoay, cắt, trích xuất, di chuyển, chèn hoặc xóa
Các tiện ích PDF thông thường – đổi tên tệp, trích xuất văn bản và hình ảnh, chỉnh sửa siêu dữ liệu

Bạn cũng có thể thích