Laser Photo Wizard Professional 11.0

Laser Photo Wizard Professional 11.0.zip

Laser Photo Wizard Professional là phần mềm mạnh mẽ để tạo hình ảnh sẵn sàng cho Khắc ảnh bằng Laser. Hệ thống cung cấp các điều khiển mở rộng để chuyển đổi ảnh thành ảnh đen trắng thang độ xám. Sau đó, nó có thể sử dụng một trong ba hiệu ứng để tạo ra hình ảnh đen trắng thuần túy cho tia laser.

Laser Photo Wizard sử dụng ba phương pháp để đạt được điều này

• Edge Sketching – Phương pháp này nhìn vào các cạnh của một hình ảnh để tạo ra một bản phác thảo của hình ảnh. Điều này có chất lượng nghệ thuật và hoạt động rất tốt trên các loại laser giá rẻ.
• Phối màu – Phương pháp này sử dụng một loạt các chấm đen và trắng được sắp xếp sao cho giá trị màu xám trong và vùng cho được bảo toàn.
• Phối màu kết hợp với Phác thảo – Phương pháp này, hoạt động tốt với gỗ, làm tăng độ tương phản của hình ảnh khắc bằng cách mua phối màu và cũng xem xét các cạnh của ảnh.

Hệ thống này cũng có khả năng thêm văn bản, đường viền vector và lớp phủ vào hình ảnh. Một trình chỉnh sửa đen trắng tích hợp được cung cấp trong phiên bản chuyên nghiệp.

Bạn cũng có thể thích