Jar2Exe 2.5.5.1314

Jar2Exe 2.5.5.1314.zip

Gói, chạy, bảo vệ và nâng cao chương trình java của bạn thành tệp nhị phân cho Windows, Linux và Mac OS X. Jar2Exe là để chuyển đổi tệp jar thành tệp nhị phân điều hành cho Windows và Linux. Tại sao chúng ta nên chọn bọc file jar thành file exe bằng Jar2Exe, vì nó giúp chương trình java thuận tiện hơn.

– Tự tìm JRE trên máy chủ
– Mã hóa và bảo vệ chương trình java của bạn
– Chạy dưới dạng Dịch vụ mà không cần mã hóa đặc biệt
– Nhúng thư viện jar vào hệ nhị phân
– Khả năng cấu hình nâng cao
– Giúp chương trình java dễ chạy hơn.
– Nó làm cho chương trình java an toàn hơn để phân phối lại bằng mã hóa.
– Nó làm cho chương trình java mạnh mẽ hơn bằng cách tăng cường chức năng.

Jar2Exe thì khác: Jar2Exe phát triển từ năm 2006 và luôn được nâng cấp, bảo trì tích cực. So sánh với các phần mềm tương tự khác, tại sao bạn nên chọn Jar2Exe

– Mã hóa tệp Jar, chương trình được mã hóa sẽ không ghi tệp tạm thời khi nó chạy
– Loại ứng dụng dịch vụ, không cần mã hóa đặc biệt.
– Thân thiện khi sử dụng, Jar2Exe có chế độ thuật sĩ và chế độ dòng lệnh để chạy
– Cả Windows và Linux, không có gì khác biệt để được bảo vệ và chạy dưới dạng dịch vụ trên windows và Linux

Lời khuyên giải pháp: Bạn có thể làm theo các bước của lời khuyên giải pháp này để tìm hiểu cách sử dụng Jar2Exe. Tất nhiên, Jar2Exe có thể làm được nhiều hơn những giải pháp này.

– Công cụ Console, một chương trình java phổ biến để bắt đầu tại dòng lệnh, thường có đối số
– Cửa sổ Desktop, một chương trình cửa sổ để hiển thị một cửa sổ từ Java
– Dịch vụ nền, để chạy dưới dạng dịch vụ nền, nó có thể tự động khởi động khi Hệ thống khởi động
– Ứng dụng web thành một exe duy nhất, mã hóa và bao bọc ứng dụng web dưới dạng một máy chủ độc lập, trong một một tệp exe
– An toàn hơn, cố gắng hết sức để chương trình java an toàn hơn

Bạn cũng có thể thích