HitPaw Watermark Remover 2.2.0.25

HitPaw Watermark Remover 2.2.0.25 (x64).zip

Khi bạn cần nhanh chóng xóa hình mờ khỏi một trong các hình ảnh của mình, tốt nhất bạn nên sử dụng các giải pháp phần mềm chuyên dụng để đảm bảo bạn có được kết quả chất lượng cao. HitPaw Watermark Remover là một trong những tiện ích như vậy.

– Công nghệ tích hợp sẵn để tự động phát hiện và xóa hình mờ
– Xóa hình mờ khỏi video và ảnh mà không làm mờ
– Xóa hình mờ, logo, văn bản, tem và bất kỳ đối tượng nào
– Xóa hình mờ chuyển động khỏi video mà không cần nỗ lực
– Xem trước trong thời gian thực và xuất ra định dạng chất lượng cao

Xóa hình mờ khỏi video với 5 chế độ do AI cung cấp: Với 5 chế độ xóa do AI cung cấp, công cụ xóa hình mờ Video HitPaw có thể dễ dàng xóa các hình mờ tĩnh hoặc nổi khỏi video trong vài giây.

Bạn cũng có thể thích