HEU KMS Activator v30.0 (Windows and MS Office Activator)

HEU KMS Activator v30.0 (Windows and MS Office Activator).zip

HEU KMS Activator là một chương trình kích hoạt Windows và Office dễ sử dụng, có thể kích hoạt Windows 10, 11 và MS Office 2021 chỉ trong vòng 1 cú nhấp chuột.

Chương trình sẽ chọn phương pháp tốt nhất để bạn kích hoạt cục bộ tất cả các sản phẩm của Microsoft. Bạn có thể chọn kênh kích hoạt của riêng mình, với 4 chế độ để lựa chọn: Giấy phép kỹ thuật số, KMS38, OEM và KMS, cùng với nhiều công cụ hữu ích như Thay đổi phiên bản Windows 10, Sao lưu và khôi phục Windows, Thay đổi phiên bản MS Office, Cài đặt chính thủ công trong trường hợp bạn đã mua Khóa gốc và hơn thế nữa.

Được hỗ trợ:

Windows XP / Vista / 7 / 8.1 / 10/11
Microsoft Office 2010, 2013, 2016, 2019, 2021 và Office 365
Tất cả các phiên bản Windows Server

Nổi bật:

Dễ sử dụng
Kích hoạt thông minh với phương pháp tốt nhất.
Kích hoạt Windows XP / Vista / 7 / 8.1 / 10/11
Kích hoạt MS Office 2010, 2013, 2016, 2019, 2021 và Office 365
Tự động xác định và bỏ qua Windows/Office được kích hoạt vĩnh viễn.
Cài đặt/gỡ cài đặt chức năng tự động gia hạn.
Chế độ lịch làm việc.
Xóa thông tin khách hàng KMS.
Thiết lập máy chủ KMS.
Kích hoạt kỹ thuật số.
Kích hoạt OEM.
Thay đổi phiên bản Windows 10.
Quản lý khóa Windows/Office.
Kích hoạt thông minh.
Sao lưu/khôi phục Windows.
Và hơn thế nữa.

Bạn cũng có thể thích