Exif Pilot 6.18.2.zip

Exif Pilot 6.18.2.zip

Exif Pilot là phần mềm để ấn bản và phân tích dữ liệu EXIF, IPTC và XMP (thông tin cho biết cài đặt máy ảnh kỹ thuật số và điều kiện chụp ảnh). Exif Pilot cho phép bạn xem, tạo và chỉnh sửa dữ liệu EXIF, EXIF ​​GPS, IPTC và XMP. Bạn cũng có thể nhập/xuất dữ liệu EXIF ​​và IPTC từ/sang định dạng XML. Exif Pilot hỗ trợ xuất dữ liệu EXIF ​​và IPTC sang định dạng MS Excel hoặc CSV và nhập EXIF ​​và IPTC từ định dạng MS Excel hoặc CSV.

Với Exif Pilot, bạn có thể tìm thấy các thông số tối ưu để chụp ảnh, chẳng hạn như mối quan hệ giữa độ sâu trường ảnh và khẩu độ của một ống kính cụ thể.

Bạn cũng có thể thích