Excel Column Extractor Pro 1.2

Excel Column Extractor Pro 1.2.zip

Công cụ trích xuất và hợp nhất dữ liệu bảng tính Windows Excel sẽ trích xuất tất cả dữ liệu của một hoặc một số cột từ nhiều tệp excel và hợp nhất thành một trang tính Excel.

Tính năng
– Trích xuất các cột được chỉ định từ nhiều trang tính Excel và hợp nhất chúng thành một
– Hợp nhất tất cả nội dung của nhiều bảng Excel vào một trang tính
– Đặt tiêu đề cột theo hàng
– Thứ tự trích xuất tệp có thể điều chỉnh
– Hỗ trợ XLSX, XLS, CSV, ODS, XML, v.v. table formats
– Not Require Office or MS Excel Installed

Bạn cũng có thể thích