EssentialPIM Pro Business 11.2.4

EssentialPIM Pro Business 11.2.4.zip

EssenialPIM Pro Business là giải pháp cho các nhóm làm việc vừa và nhỏ. Chia sẻ lịch, danh bạ, tác vụ, ghi chú, mục nhập mật khẩu và đặt mức độ ưu tiên – đây là nội dung của phiên bản Business.

Tính năng

– Nhiều người dùng truy cập vào cơ sở dữ liệu
– Lưu trữ và/hoặc liên kết tệp đính kèm
– Người được chỉ định cho Công việc
– Sao lưu nâng cao
– Danh mục nhiệm vụ hoặc sự kiện có thể chỉnh sửa
– Danh sách Công việc theo thứ bậc
– Nhóm liên hệ
– In màu
– Gửi bất kỳ mục nào tới email
– Đồng bộ hóa với các thiết bị Windows Mobile hoặc Palm
– Đồng bộ hóa Outlook
– Đồng bộ hóa Google
– Chế độ xem tùy chỉnh
– Gửi thư hàng loạt

Phiên bản Business có tất cả các tính năng của EssentialPIM Pro nhưng bổ sung thêm khả năng mạng mạnh mẽ cho các nhóm làm việc.

Các tính năng của Phiên bản dành cho doanh nghiệp
EssentialPIM Pro Business chạy trên cơ sở dữ liệu tiêu chuẩn công nghiệp Firebird, đảm bảo tính toàn vẹn, bảo mật và tuân thủ các tiêu chuẩn mở. Các tính năng chính bao gồm
Cài đặt dễ dàng, chỉ mất 10 phút hoặc ít hơn để thiết lập.
Không cần máy chủ chuyên dụng – EssentialPIM Pro Business Server có thể chạy trên hầu hết mọi máy và trên mọi phiên bản Windows, hầu hết các hệ điều hành Linux và MacOS X. Tất cả các tính năng
của EssentialPIM Pro có sẵn cho người dùng Doanh nghiệp
Dễ dàng chia sẻ lịch, danh bạ, tác vụ, mục nhập mật khẩu và ghi chú
Khả năng làm việc trên đường và đồng bộ hóa với máy chủ EPIM sau này, để cung cấp tất cả dữ liệu mới cho người dùng khác
Số lượng người dùng không giới hạn
Phân cấp quyền người dùng linh hoạt, bao gồm các mục chỉ đọc và chỉ xem

Bạn cũng có thể thích