DLNow Video Downloader 1.51.2023.03.03

DLNow Video Downloader 1.51.2023.03.03.zip

Tải xuống video và MP3 từ YouTube, Dailymotion, Twitch, Facebook, v.v.

Tại sao bạn cần DLNow?
• Lưu video trước khi chúng bị xóa khỏi Internet
• Truy cập video ngoại tuyến
• Tải âm thanh mp3 của video clip
• Tải xuống video để bạn có thể chỉnh sửa chúng
• Xem video mà không có bất kỳ quảng cáo nào

Tại sao DLNow là tốt nhất?
• Hơn 600 trang web tương thích
• Tải xuống video với chất lượng tốt nhất, Ultra HD 4K, 3D và 60 khung hình/giây
• Ghi lại luồng trực tiếp
• Tải xuống danh sách phát video và mp3 dung lượng lớn
• Tải xuống nhiều video cùng lúc
• Không giới hạn thời gian, không khóa tính năng, không tốc độ giới hạn

Bạn cũng có thể thích