DameWare Mini Remote Control 12.2.4.11

DameWare Mini Remote Control 12.2.4.11.zip

DameWare Mini Remote Control (MRC) là một trong những phần mềm điều khiển từ xa có giá trị tốt nhất hiện nay. MRC được cấp phép theo số lượng kỹ thuật viên trợ giúp mà tổ chức của bạn có chứ không phải theo đại lý hoặc điểm cuối. Nó đã được hàng nghìn quản trị viên CNTT sử dụng trong hơn 10 năm để kết nối liền mạch với máy chủ, máy tính để bàn và sổ ghi chép từ xa.

Điều khiển từ xa máy tính Windows®, Mac OS® X và Linux®: Phần mềm điều khiển từ xa dành cho máy tính Windows, Mac OS X và Linux. Chia sẻ màn hình, trò chuyện, truyền tệp và bắt đầu phiên MRC, RDP hoặc VNC.

Kết nối với các máy tính ngoài băng tần có Intel® AMT bằng cách sử dụng KVM: Kết nối từ xa với các hệ thống đang tắt nguồn hoặc ở trạng thái gặp sự cố.

Trò chuyện với người dùng cuối trong các phiên hỗ trợ từ xa: Trò chuyện với người dùng cuối để xác định và giải quyết sự cố, truyền tệp và chụp ảnh màn hình.

Quản lý đặc quyền truy cập từ xa: Tạo quyền truy cập linh hoạt cho các máy tính từ xa dựa trên các vai trò trong tổ chức của bạn.

Tùy chỉnh và tự động triển khai các tác nhân điều khiển từ xa: Dễ dàng tạo và triển khai các gói MSI tùy chỉnh để cài đặt Dịch vụ Tác nhân Khách hàng MRC.

Kết nối an toàn với xác thực Thẻ thông minh từ xa: Thực thi xác thực hai yếu tố trong các môi trường nhạy cảm về bảo mật và các cơ quan chính phủ.

Bạn cũng có thể thích