Coolmuster iPhone Data Recovery 4.1.6

Coolmuster iPhone Data Recovery 4.1.6.zip

Vô tình xóa dữ liệu trên thiết bị iOS của bạn? Tất cả các tệp có biến mất sau khi khôi phục cài đặt gốc cho iPhone của bạn không? Coolmuster iPhone Data Recovery sẵn sàng trợ giúp.

* Nhanh chóng khôi phục các tệp bị mất hoặc bị xóa khỏi thiết bị iOS và bản sao lưu iTunes.
* Tự xử lý phục hồi dữ liệu iPhone trong 3 bước đơn giản.
* Lấy lại các tệp quan trọng bao gồm danh bạ, SMS, ảnh, ghi chú, v.v.
* Hoạt động trên iPhone 13, iPhone 13 Pro mới nhất. iOS 15 được hỗ trợ.

Không sao lưu? Bạn có thể khôi phục trực tiếp từ thiết bị iOS: Bạn muốn thực hiện khôi phục iPhone mà không cần sao lưu? Bạn có thể sử dụng chế độ “Khôi phục từ thiết bị iOS” của phần mềm khôi phục dữ liệu iPhone này để hoàn thành công việc.

Khôi phục từ thiết bị iOS. Trực tiếp khôi phục danh bạ và tin nhắn bị mất hoặc bị xóa khỏi thiết bị iOS mà không cần sao lưu. (Sẽ sớm hỗ trợ nhiều loại dữ liệu hơn)
Quy trình khôi phục dữ liệu iOS dễ dàng. Chỉ cần ba bước: Kết nối thiết bị iOS của bạn với PC – Xem trước và chọn tệp – Khôi phục.

Cách tốt hơn để khôi phục iPhone từ bản sao lưu iTunes: Cho dù bạn bị mất dữ liệu do vô tình xóa, nâng cấp/hạ cấp iOS hoặc lỗi bẻ khóa, khôi phục cài đặt gốc hoặc màn hình iPhone bị hỏng, v.v. Ứng dụng khôi phục dữ liệu iPhone này cho phép bạn khôi phục có chọn lọc từ iTunes sao lưu miễn là bạn đã sao lưu trước khi mất dữ liệu.

Quét bản sao lưu iTunes nhanh chóng. Quét các bản sao lưu iTunes và liệt kê chúng với thông tin chi tiết như tên, thời gian, kích thước, phiên bản, v.v.
Chọn các tệp mong muốn để khôi phục. Bạn có thể xem trước trước khi khôi phục và trích xuất các tệp mong muốn từ bản sao lưu iTunes sang vị trí PC tùy chỉnh. Không có dữ liệu sẽ bị xóa trên iPhone của bạn.

Bạn cũng có thể thích