Chaos V-Ray 6.00.02 (x64) for Rhinoceros

Chaos V-Ray 6.00.02 (x64) for Rhinoceros.zip

Chaos V-Ray for Rhinoceros không chỉ là một trình kết xuất thông minh làm tất cả, giúp tạo ra những hình ảnh tuyệt đẹp cho các thiết kế của bạn. Nó cũng là một bộ đầy đủ các công cụ giúp bạn đạt được nhiều thành tích hơn trong Rhinoceros hơn bao giờ hết. V-Ray Next giúp quản lý mọi thứ trong cảnh của bạn dễ dàng hơn – ngay cả những cảnh phức tạp điên rồ. Nó nhanh hơn 50% về tổng thể, với GPU hiển thị nhanh gấp 2 lần và nhanh hơn 7 lần khi sử dụng Đèn vòm thích ứng. V-Ray Next cho Rhino chỉ tương thích với Rhino 5 và 6 trên Windows.

Hỗ trợ Grasshopper vượt trội: Với V-Ray Next, bạn có thể làm được nhiều việc hơn bao giờ hết trong Grasshopper và tận dụng các khả năng mạnh mẽ. Kết xuất trực tiếp các thiết kế tham số của bạn mà không cần “nướng” hoặc xuất. Tạo hiệu ứng động cho các định nghĩa Grasshopper cũng như máy ảnh và mặt trời, đồng thời đo lường các giá trị chiếu sáng trong thế giới thực – tất cả đều có trong Grasshopper.

-Adaptive Dome Light: Kết xuất ánh sáng dựa trên hình ảnh nhanh hơn, sạch hơn và chính xác hơn, nhanh hơn tới 7 lần. Đèn vòm thích ứng mới cũng loại bỏ nhu cầu thiết lập đèn Cổng thông tin cho nội thất.

-Quản lý tài sản mạnh mẽ: Hệ thống quản lý tài sản mới giúp bạn theo dõi mọi thứ trong cảnh của mình và hợp lý hóa toàn bộ quy trình làm việc của bạn. Giờ đây, thật nhanh chóng và dễ dàng để xem trước và quản lý ánh sáng, vật liệu, kết cấu, v.v. từ một vị trí duy nhất.

-Điều khiển kết xuất được đơn giản hóa: V-Ray Next cho Rhino bao gồm giao diện được thiết kế lại trực quan và dễ sử dụng hơn. Từ cách bố trí máy ảnh mới đến các điều khiển hiển thị được đơn giản hóa, bạn sẽ mất ít thời gian hơn để điều hướng và có nhiều thời gian hơn để thiết kế.

-Material metalness: Vật liệu V-Ray bổ sung hỗ trợ riêng cho phản xạ kim loại (Metalness) để tương thích tốt hơn với vật liệu PBR từ các ứng dụng như Substance Designer.

-Tự động phơi sáng & cân bằng trắng: Chụp phơi sáng hoàn hảo mọi lúc. Các điều khiển máy ảnh Tự động Phơi sáng và Tự động Cân bằng Trắng mới giúp kết xuất đơn giản như ngắm và chụp.

-Tối ưu hóa vật liệu: Vật liệu V-Ray đã được tinh chỉnh để có tốc độ kết xuất nhanh hơn, kết xuất GPU được cải thiện và khả năng tương thích Chaos Cloud

-Giấy phép và khả năng tương thích ngược: Việc nâng cấp lên V-Ray Next cho Rhino sẽ cho phép khách hàng sử dụng V-Ray Next cho Rhino hoặc V-Ray 3 cho Rhino. Giấy phép V-Ray 3 cho Rhino Workstation sẽ hoạt động với giấy phép V-Ray Next Render Node. V-Ray Next cho Rhino sẽ chỉ hoạt động với giấy phép V-Ray Next Render Node (Vĩnh viễn và Cho thuê). Với sự ra mắt của V-Ray Next cho Rhino, hỗ trợ cho V-Ray 1.5 và 2.0 cho Rhino đã bị ngừng.

Bạn cũng có thể thích