Cách chia sẻ một thư mục (folder) qua mạng LAN trên Windows 10

Với hệ thống mạng LAN các máy tính có thể dễ dàng chia sẻ dữ liệu với nhau một cách đơn giản với tốc độ nhanh chóng. Phương pháp này cho phép bạn chia sẽ dữ liệu tập tin, thư mục cho các máy tính khác trong cùng một mạng LAN dễ dàng chỉ với vài thao tác cơ bản sau đây.

Bước 1: Click chuột phải vào ổ đĩa hay thư mục bạn muốn Share. Chọn Properties:

Bước 2: Trên cửa sổ Sharing Properties, bạn click chọn thẻ Sharing. Dưới mục Network file and Folder Sharing, bạn click chọn Share

Bước 3: Nhập tên người mà bạn muốn chia sẻ thư mục. Tiếp theo sau khi đã thêm xong tên vào danh sách, bạn click chọn Share.

Bước 4: Nếu muốn kiểm soát quyền truy cập đọc và viết (read and write) của thư mục trong quá trình chia sẻ, bạn click chọn Advanced Sharing trên cửa sổ Share Properties.

Bước 5: Đánh tích tùy chọn Share this folder, và click chọn Permissions.

Bước 6: Tiếp theo đánh tích chọn Full Control, sau đó click chọn OK.

Lưu ý:
Tiến hành chỉnh sửa quyền cho phép trong thẻ Security để cung cấp toàn quyền kiểm soát thư mục trong quá trình chia sẻ.
Nếu thiết lập Security không thay đổi, có ít nhất số lượng một người truy cập trong Sharing và Security sẽ được cân nhắc trong quá trình chia sẻ.

Bước 7: Click chọn thẻ Security. Để thay đổi quyền cho phép, bạn click chọn Edit.

Bước 8: Click chọn Add.

Bước 9: Nhập Everyone vào khung Enter the object names to select rồi click chọn OK.

Bước 10: Trong mục Username, bạn chọn Everyone, sau đó đánh tích chọn Full Control. Cuối cùng click chọn OK để hoàn tất toàn bộ quá trình.

 

Chúc các bạn thành công!

Tags: ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*