Blumentals Screensaver Wonder 7.9.0.76

Blumentals Screensaver Wonder 7.9.0.76.zip

Với Screensaver Wonder, bạn có thể dễ dàng tạo trình bảo vệ màn hình từ các tệp ảnh và video của riêng mình. Tạo trình bảo vệ màn hình cho máy tính của riêng bạn hoặc tạo trình bảo vệ màn hình độc lập, tự cài đặt để dễ dàng chia sẻ với bạn bè của bạn. Cùng với sản phẩm chị em Screensaver Factory, Screensaver Wonder là một trong những sản phẩm phần mềm bảo vệ màn hình phổ biến nhất trên thế giới, giúp hàng nghìn người dùng trang trí màn hình máy tính của họ một cách nhanh chóng và dễ dàng.

Bạn cũng có thể thích