Artifact Interactive Garden Planner 3.8.41

Artifact Interactive Garden Planner 3.8.41.zip

Thiết kế khu vườn mơ ước của bạn với chương trình rất dễ sử dụng này. Sắp xếp thực vật, cây cối, tòa nhà và đồ vật bằng giao diện ‘kéo và thả’ dễ sử dụng. Sử dụng các công cụ để nhanh chóng tạo lát, đường dẫn và hàng rào. Sau đó, tạo ra một bản in màu chất lượng cao từ thiết kế của bạn.

Các tính năng

– Giao diện rất dễ sử dụng
– Lưu và tải các thiết kế của riêng bạn.
– Sử dụng nhiều loại hình dạng thực vật chung để thiết kế khu vườn của bạn, vì vậy bạn không cần phải là nhà thực vật học để sử dụng nó
– Tạo ra một bản in trông chuyên nghiệp từ kế hoạch của bạn
– Sử dụng các công cụ để nhanh chóng tạo đường lát, hàng rào và lối đi.
– Tạo báo cáo về tất cả các loại cây và đồ vật trong khu vườn của bạn
– Tạo thư viện các loại cây tùy chỉnh

Bạn cũng có thể thích