AnyMP4 DVD Copy 3.1.72

AnyMP4 DVD Copy 3.1.72.zip

AnyMP4 DVD Copy là phần mềm Sao chép DVD nhanh chóng và dễ sử dụng để sao chép phim DVD sang DVD theo tỷ lệ 1:1, nén DVD-9 sang DVD-5, sao chép DVD sang thư mục DVD hoặc tệp ảnh ISO với chất lượng hoàn hảo. Ngoài chức năng sao lưu DVD, nó còn có thể ghi các Thư mục DVD cục bộ hoặc Tệp ảnh ISO vào đĩa DVD. Ngoài ra, Bạn có thể chọn đĩa đầy đủ hoặc phim chính để sao chép, cũng có thể chọn bất kỳ tiêu đề nào bạn muốn sao chép.

Sao chép đĩa DVD/thư mục/tập tin ảnh ISO sang DVD

Sao chép và sao lưu đĩa DVD dưới dạng tập tin DVD ISO hoặc thư mục DVD trên PC Windows
Ghi tập tin ảnh ISO DVD được lưu trữ trong đĩa cứng cục bộ hoặc ghi thư mục DVD sang đĩa DVD trắng
Ba các chế độ sao chép được cung cấp để đáp ứng đầy đủ nhu cầu của bạn, bao gồm Sao chép đầy đủ, Phim chính và Tùy chỉnh
Tùy chỉnh cài đặt đầu ra như rãnh âm thanh và phụ đề, xóa hoặc bỏ qua menu

Sao chép DVD dưới dạng tệp ISO hoặc thư mục vào ổ cứng

AnyMP4 DVD Copy là chương trình ghi đĩa tuyệt vời cho phép bạn sao lưu DVD vào ổ cứng trên Windows 10/8.1/8/ 7/Vista/XP. Bạn có thể sao chép và lưu đĩa DVD của mình dưới dạng tệp ISO hoặc thư mục DVD với tốc độ cực nhanh vào đĩa cứng của PC. Phần mềm này cho phép bạn tạo bản sao lưu và giữ an toàn cho nội dung DVD. Phương pháp này thuận lợi vì bạn có thể ghi và phát tệp ISO hoặc thư mục DVD trên DVD trong tương lai.

Sao chép tập tin ảnh ISO hoặc thư mục DVD sang đĩa DVD trắng

Với chương trình Sao chép DVD này, bạn có thể sao chép tệp hình ảnh DVD/ISO/thư mục DVD của mình sang đĩa DVD trắng, chẳng hạn như đĩa DVD-5 sang DVD-5, đĩa DVD-9 sang DVD-9 với tỷ lệ sao chép 1: 1 và clone để bạn có thể tạo và lưu một đĩa DVD sao lưu. Sau đó, bạn có thể phát lại nội dung DVD bằng Đầu DVD mọi lúc mọi nơi. Nhân tiện, phần mềm này cũng có thể nén đĩa DVD-9 sang DVD-5 với chất lượng cao.

Ba chế độ Sao chép – Sao chép đầy đủ, Phim chính và Tùy chỉnh

Trước khi sao chép DVD, bạn có 3 chế độ sao chép, tên là “Sao chép đầy đủ”, “Phim chính” và “Tùy chỉnh”. Bạn có thể chọn chế độ hợp pháp trên giao diện Chương trình Sao chép DVD.
“Sao chép hoàn toàn”: Sao chép toàn bộ video DVD bao gồm cả phần giới thiệu và quảng cáo, v.v. “Phim chính”: Sao chép phim chính mà không có các clip thừa. “Tùy chỉnh”: Bạn có thể tự xác định video clip nào được ghi.

Bạn cũng có thể thích