AnyBurn Pro 5.6

AnyBurn Pro 5.6.zip

AnyBurn Pro là phần mềm ghi đĩa CD/DVD/Blu-ray nhẹ nhưng chuyên nghiệp mà mọi người đều phải có. Nó cung cấp một giải pháp hoàn chỉnh để ghi đĩa.

Các tính năng chính
• Ghi tệp hình ảnh vào đĩa
• Ghi tệp và thư mục vào đĩa
• Ghi CD âm thanh từ tệp mp3, flac, ape, wma, wav
• Xóa đĩa có thể ghi lại
• Sao chép đĩa vào tệp hình ảnh
• Sao chép đĩa sang đĩa khác
• Duyệt hoặc giải nén tập tin hình ảnh
• Chỉnh sửa tập tin hình ảnh
• Tạo tập tin hình ảnh từ các tập tin và thư mục
• Chuyển đổi tập tin hình ảnh
• Xem thông tin ổ đĩa và đĩa
• Rip Audio CD sang các tập tin mp3, flac, ape, wma, wav.
• Tạo ổ USB boot
• Kiểm tra sector đĩa
• Cài Windows vào ổ USB
• Convert Audio file formats

Bạn cũng có thể thích