Aiseesoft iPhone Unlocker 1.0.70

Aiseesoft iPhone Unlocker 1.0.70.zip

Mở khóa iPhone iPad và iPod bằng cách xóa mật khẩu. Xóa Apple ID nếu bạn quên Apple ID hoặc mật khẩu. Khôi phục và xóa mật mã Thời gian sử dụng mà không làm mất dữ liệu.

Quên mật khẩu iPhone: Thay đổi mật khẩu iPhone của bạn thường xuyên và quên nó? Tìm một chiếc iPhone cũ nhưng không thể mở khóa bằng mật khẩu trong bộ nhớ? Trộn mật khẩu cho nhiều thiết bị trong tay? Aiseesoft iPhone Unlocker có thể xóa mật mã màn hình iPhone một cách dễ dàng.

Chú ý: Trong khi xóa mật mã khóa màn hình trên iPhone, tất cả dữ liệu và cài đặt sẽ bị xóa.

Quên Apple ID hoặc mật khẩu? Xóa Apple ID trong vài giây
ID Apple là thẻ để truy cập App Store, Apple Music, iCloud, iMessage, FaceTime, v.v. Nếu bạn quên ID Apple hoặc mật khẩu, bạn sẽ mất quyền truy cập vào nhiều dịch vụ của Apple. Thậm chí thử các câu hỏi bảo mật và email cứu hộ trong iForgot mà vẫn không lấy lại được mật khẩu thì bạn nên thử iPhone Unlocker. Nó có thể xóa Apple ID đã quên và cho phép bạn thay đổi tài khoản Apple ID mới để kích hoạt iPhone của mình.

Sau khi Xóa ID Apple Đã Quên, bạn sẽ:

Toàn quyền kiểm soát iPhone mà không có bất kỳ giới hạn nào.
Truy cập các tính năng của Apple ID và cài đặt iCloud.
Không bị làm phiền bởi đăng nhập Apple ID cũ.
Không bị ID Apple cũ theo dõi hoặc tìm thấy.
Không bị xóa từ xa bởi Apple ID cũ.
Sao lưu iPhone với iTunes thông qua iCloud hoặc máy tính.

Chú ý

1. Tất cả dữ liệu và cài đặt sẽ bị xóa sau khi xóa Apple ID trên iPhone.
2. Để xóa ID Apple khỏi thiết bị iOS chạy iOS 11.4 trở lên, bạn phải đảm bảo rằng Tìm iPhone/iPad của tôi đã bị tắt.
3. Không sử dụng tính năng Xóa tất cả nội dung và cài đặt hoặc Khôi phục iPhone bằng iTunes khi bạn đang xóa Apple ID, vì tính năng này sẽ liên kết với ID Apple cũ của bạn và bị kẹt trong quá trình kích hoạt iCloud.

Quên mật khẩu thời gian trên màn hình? Khôi phục/Xóa các Hạn chế

Trong khi bạn đang bị làm phiền bởi thông báo bật lên rằng bạn đã đạt đến giới hạn về XX trên iPhone của mình, bạn nên nhập mật mã Thời gian sử dụng để thay đổi cài đặt. Tuy nhiên, sẽ thật xấu hổ khi bạn quên mật mã giới hạn. Aiseesoft iPhone Unlocker có thể giúp bạn khôi phục mật khẩu và xóa mật khẩu mà không làm mất dữ liệu trên iPhone và iPad.

Bạn cũng có thể thích