4K Tokkit 1.7.2.0580 x64

4K Tokkit 1.7.2.0580 x64.zip

4K Tokkit là ứng dụng cuối cùng để tải xuống hàng loạt nội dung TikTok. Lưu các thử thách, chú thích, toàn bộ tài khoản, thẻ bắt đầu bằng # và các video đơn lẻ của TikTok với chất lượng cao. Xem TikTok ngoại tuyến, duyệt nguồn cấp dữ liệu TikTok của bạn mà không có quảng cáo, đăng lại clip lên các mạng xã hội khác.

Tải xuống video của người dùng TikTok: Tải xuống hàng loạt video từ tài khoản TikTok. Lưu tất cả video khỏi hồ sơ và lấy hình đại diện của người dùng TikTok.

Tự động tải xuống các clip TikTok mới: Cập nhật các bản cập nhật từ những người tạo TikTok và thẻ bắt đầu bằng # yêu thích của bạn. Tự động kiểm tra video mới, lấy nội dung mới mỗi ngày mà không cần nhấc ngón tay.

Tải xuống video TikTok theo ngày: Điều chỉnh phạm vi ngày tải xuống tại lịch trong ứng dụng. Chỉ tải xuống các video đã được xuất bản trong khoảng thời gian đã chỉ định.

Lưu chú thích video TikTok: Tải xuống video TikTok với chú thích gốc của chúng. Di con trỏ qua biểu tượng video để xem phụ đề trong ứng dụng và sao chép phụ đề đó vào khay nhớ tạm.

Bạn cũng có thể thích