3delite Duplicate Picture Finder 1.0.94.102

3delite Duplicate Picture Finder 1.0.94.102.zip

Duplicate Picture Finder là một tiện ích để quét máy tính của bạn và tìm các bản sao trùng lặp của các bức ảnh của bạn. Duplicate Picture Finder sẽ tìm các ảnh là bản sao chính xác của nhau nhưng cũng có thể so sánh các ảnh theo nội dung và đưa ra kết quả phù hợp với các ảnh có độ phân giải khác nhau nhưng chứa đồ họa giống hoặc tương tự.

Tính năng

  • Tìm các ảnh trùng lặp giống hệt nhau
  • Tìm các ảnh trùng lặp có nội dung giống nhau Các ảnh trùng khớp
  • được hiển thị theo nhóm
  • Xem trước các ảnh trùng khớp và thông tin EXIF ​​của chúng
  • Chọn ảnh theo tiêu chí và xóa ảnh không cần thiết
  • Xử lý ảnh đa luồng
  • Đầy đủ hỗ trợ unicode
Bạn cũng có thể thích