Hiện nay mảng phần mềm tuy lớn nhưng phân tán, người dùng đa phần search tên phần mềm trên google ra cái nào tải cái đó, không xác định được phiên bản mới nhất và thường xuyên tải nhầm virus!

Nhận thấy các yếu tố bất cập trên góc phần mềm ra đời giúp người dùng có cái nhìn tổng quan hơn với phần mềm và dễ tải hơn:

  1. Cập nhật và chia sẻ liên tục phiên bản mới nhất của phần mềm (bẻ khóa).
  2. Đảm bảo phần mềm sạch khi chia sẻ giúp người dùng tránh tải nhầm virus.
  3. Nếu phần mềm bạn tìm kiếm chưa có trên web, bạn chỉ cần nhắn tin vào Telegram chúng tôi sẽ cập nhật, kiểm tra lại trên web sau chậm nhất 24h.

Vui lòng đọc hướng dẫn cài đặt trong bộ cài để biết cách cài đặt.